TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018


Johdanto:

Kokkolan Seudun Diabetes- yhdistys pyrkii diabeteksen voittamiseen yhteistyössä Suomen Diabetesliitto ry:n ja paikallisten terveysviranomaisten kanssa. Toiminnan painopiste on diabeetikoiden omahoidon edellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Yhdistys seuraa kiinteästi SOTE-uudistuksen edistymistä ja vaikutusta diabeteksen hoitoon. Vuosi 2018 on yhdistyksen 63. toimintavuosi. Jäseniä oli 22.09.2017 tilanteen mukaan 690 henkilöä, joista ruotsinkielisiä 70 ja 48 Toholammin alaosastossa. Jäsenmäärä on viime aikoina laskenut.

Hallinto:

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-8 jäsentä. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous lokakuun kolmantena torstaina. Sääntöjen määräämänä kirjallisena kutsuna toimii vuoden 2018 jäsen-tiedote.

Tiedotus:

Vuonna 2016 uudistetun mukainen jäsentiedote toimitetaan kerran vuodessa heti vuoden alussa tai jo vuoden 2017 lopussa jäsenille ja yhteistyötahoille. Vuoden aikana liittyville uusille jäsenille toimitetaan ”Tervetuloa”-kirje ja Jäsentiedote kuukausitilaston saavuttua jäsensihteerille. Yhdistyksen tilaisuuksista ilmoitetaan myös paikallislehtien yhdistystoimin-tapalstoilla tai ilmoituksina . Yhdistyksen kotisivu ja facebook pyritään pitämään ajanta-saisina. Voidaan käyttää myös liiton tarjoamia tekstiviesti- ja sähköpostimahdollisuuksia. Esiinnytään terveyteen liittyvissä tilaisuuksissa ja Maailman diabetespäivänä 14.11. esitellään yhdistyksen toimintaa kokkolalaisissa apteekeissa. Esitekorttia pyritään jakamaan lääkärien ja diabeteshoitajien vastaanotoilla erityisesti äsken diagnoosin saaneille. Yhdistykseltä on saatavana maksutonta valistusaineistoa.

Toiminta:

Järjestetään kaikille avoimia, omahoitoa tukevia luentotilaisuuksia ja vapaamuotoisia tapaamisia, joissa on mahdollisuus vertaistukeen – kokemusten vaihtoon muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Säännöllisiä jäseniltoja pidetään kerran kuukaudessa, paitsi kesäisin- toimintakeskus Kompassissa, Yrittäjäntie 3-5. Jäseniltoihin ovat myös ei- jäsenet tervetulleita. Virkistystä ja kuntoilua tarjoaa 15-18.2. järjestettävä kylpylämatka Härmän kylpylään. Marraskuun viimeisenä lauantaina virkistäydytään pikkujoulussa. Osallistutaan ”Pieni ele” vaalikeräyksiin - Diabeetikkolapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu perhekerho jatkaa toimintaansa. Kerholla on tapaamisia n. 5 kertaa vuodessa. Sen lisäksi kerho pyrkii tekemään pari kolme retkeä vuoden aikana. Facebook ja muu some kokoaa nuorisoa. Toholammin alaosasto toimii omansuunnitelmansa mukaisesti. Se kokoontuu yleensä joka kuukauden toinen tiistai. Erityistä huomiota kiinnitetään liikuntaharrastuksen lisäämiseen yhtenä hyvän hoitotasapainon tekijänä. Vuonna 2012 alkanut kuntosaliryhmä jatkaa edelleen Honkaharjun palvelutalon salilla.

Yhteistyö:

Yhdistys osallistuu Diabetesliiton kokoukseen, valtakunnallisille järjestöpäiville ja aluellisiin neuvottelutilaisuuksiin. Tehdään yhteistyötä liiton järjestösuunnittelijoiden kanssa ja osallistutaan aluetoimintaan . Uudet luottamushenkilöt voivat osallistua Diabetesliiton järjestämään koulutukseen. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen Diabetesliitto yhteistyössä yhdistyksen jäsenasioiden hoitajan kanssa. Yhdistys seuraa paikallisten omahoidon edellytysten ja diabeetikoiden hoidon kehitystä, etenkin lisäämällä yhteistyötä SOITE:n kanssa. Yhdistys pyrkii yhteistyöhön muiden paikallisten terveys- ja sosiaalialan järjestöjen kanssa, erityisesti sydän- ja aivoyhdistysten kanssa ”Yksi elämä” hankkeen puitteissa. Yhdistyksellä on edustus vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunnassa, Kokkolan kaupungin ja SOITE:n diabetestyöryhmässä.

Taloudellinen toiminta:

Yhdistys rahoittaa pääasiassa toimintansa jäsenmaksuilla, kahvi- ja arpajaistuloilla, adressien myynnillä, sponsorituloilla ja vaalikeräyksien tuotolla. Jäsenmaksu on 15 €, josta 8 € jää yhdistykselle ja 7 € menee liitolle. Joihinkin tilaisuuksiin haetaan avustusta mm Diabetes-liitolta ja jäsentiedotteen kustannuksia pyritään kattamaan mainoksia myymällä. Diabetes-liiton suruadresseja on saatavana Kokkolan pääkirjastosta jahallituksen jäseniltä. Adresseja on sekä suomen- että ruotsinkielisiä.

Kokkolan Seudun Diabetes ry.