Kokkolan Seudun Diabetes ry -

Karlebynejdens Diabetes rf.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Johdanto:

Kokkolan Seudun Diabetes- yhdistys pyrkii diabeteksen voittamiseen yhteistyössä Suomen Diabetesliitto ry:n ja paikallisten terveysviranomaisten kanssa. Toiminnan painopiste on diabeetikoiden omahoidon edellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Yhdistys seuraa kiinteästi SOTE-uudistuksen edistymistä ja vaikutusta diabeteksen hoitoon. Vuosi 2019 on yhdistyksen 64. toimintavuosi. Jäseniä oli 4.10.2018 tilanteen mukaan 676 (heistä lapsia 47), ruotsinkielisiä 69 ja 67 Toholammin alaosastossa. Jäsenmäärä on viime aikoina laskenut.

Hallinto :

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan
lisäksi 4-8 jäsentä. Yhdistyksen sääntömääräinen
kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

Tiedotus:

Yhdistyksen tilaisuuksista ilmoitetaan paikallislehtien yhdistystoimintapalstoilla tai ilmoituksina .Yhdistyksen kotisivu ja facebook pyritään pitämään ajantasaisina, lisäksi
käytetään muita tarjoamia mahdollisuuksia. Voidaan käyttää myös liiton
tarjoamia tekstiviesti- ja sähköpostimahdollisuuksia Vuoden aikana liittyville uusille jäsenille toimitetaan ”Tervetuloa”-kirje ja Jäsentiedote kuukausitilaston saavuttua jäsensihteerille. Esiinnytään terveyteen liittyvissä tilaisuuksissa ja Maailman diabetespäivänä 14.11. esitellään yhdistyksen toimintaa kokkolalaisissa apteekeissa. Esitekorttia pyritään jakamaan lääkärien ja diabeteshoitajien vastaanotoilla erityisesti äsken diagnoosin saaneille. Yhdistykseltä on saatavana maksutonta valistusaineistoa.


Toiminta:

Järjestetään kaikille avoimia,
omahoitoa tukevia luentotilaisuuksia ja vapaamuotoisia tapaamisia, joissa on
mahdollisuus vertaistukeen – kokemusten vaihtoon muiden vastaavassa tilanteessa
olevien kanssa. Pyritän pitämään vertaisiltoja, joihin hankitaan joku esitelmöitsijä. Virkistystä ja kuntoilua tarjoaa 7.-10.2. järjestettävä kylpylämatka Härmän kylpylään. Yhdistykselle on Solaris-lomien kautta myönnetty 20 henkilölle tuettu loma 7.- 12. 10 Hotelli Saniin Kalajoelle. Mukaan pääsevät valitsee Solaris-lomat. Osallistutaan ”Pieni ele” vaalikeräyksiin. Nuorille on oma vertaisryhmä, joka kokoontuu suunnilleen kerran kuukaudessa Joulun lähestyessä virkistäydytään pikkujouluissa.

Erityistä huomiota kiinnitetään liikuntaharrastuksen lisäämiseen yhtenä hyvän hoitotasapainon tekijänä. Vuonna 2012 alkanut kuntosaliryhmä jatkaa edelleen Honkaharjun palvelutalon salilla.

Toholammin alaosasto toimii oman suunnitelmansa mukaisesti. Se kokoontuu yleensä joka kuukauden toinen tiistai. Toiminnasta ilmoitellaan Lestijokilehden järjestöpalstalla.


Yhteistyö:

Yhdistys osallistuu Diabetesliiton kokoukseen, valtakunnallisille
järjestöpäiville ja aluellisiin neuvottelutilaisuuksiin. Tehdään yhteistyötä liiton
järjestösuunnittelijoiden kanssa ja osallistutaan aluetoimintaan .Uudet
luottamushenkilöt voivat osallistua Diabetesliiton järjestämään koulutukseen. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen Diabetesliitto yhteistyössä yhdistyksen jäsenasioiden hoitajan kanssa. Yhdistys seuraa paikallisten omahoidon edellytysten ja diabeetikoiden hoidon kehitystä, etenkin lisäämällä yhteistyötä SOITE:n kanssa.Yhdistys pyrkii yhteistyöhön muiden paikallisten terveys- ja sosiaalialan järjestöjen kanssa ,erityisesti sydän- ja aivoyhdistysten kanssa. Yhdistyksellä on edustus vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunnassa, Kokkolan kaupungin vammaisneuvostossa ja SOITE:n diabetestyöryhmässä.


Taloudellinen toiminta:.

Yhdistys rahoittaa pääasiassa toimintansa jäsenmaksuilla ja
arpajaistuloilla, adressien myynnillä, sponsorituloilla ja vaalikeräyksien
tuotolla. Joihinkin tilaisuuksiin haetaan avustusta mm Diabetesliitolta. Diabetesliiton suruadresseja on saatavana Kokkolan pääkirjastosta ja hallituksen jäseniltä. Adresseja on sekä suomen- että ruotsinkielisiä.