Kokkolan Seudun Diabetes ry - Karlebynejdens Diabetes rf.

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

Johdanto:
Kokkolan Seudun Diabetes- yhdistys pyrkii diabeteksen voittamiseen yhteistyössä Suomen Diabetesliitto ry:n ja paikallisten terveysviranomaisten kanssa. Toiminnan painopiste on diabeetikoiden omahoidon edellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Yhdistys seuraa kiinteästi SOTE-uudistuksen edistymistä ja vaikutusta diabeteksen hoitoon. Vuosi 2018 on yhdistyksen 63. toimintavuosi. Jäseniä oli 22.09.2017 tilanteen mukaan 690 henkilöä, joista ruotsinkielisiä 70 ja 48 Toholammin alaosastossa. Jäsenmäärä on viime aikoina laskenut.

Hallinto :
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-8 jäsentä. Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous lokakuun kolmantena torstaina. Sääntöjen määräämänä kirjallisena kutsuna toimii vuoden 2018 jäsentiedote.

Tiedotus:
Vuonna 2016 uudistetun mukainen jäsentiedote toimitetaan kerran vuodessa heti vuoden alussa tai jo vuoden 2017 lopussa jäsenille ja yhteistyötahoille. Vuoden aikana liittyville uusille jäsenille toimitetaan ”Tervetuloa”-kirje ja Jäsentiedote kuukausitilaston saavuttua jäsensihteerille. Yhdistyksen tilaisuuksista ilmoitetaan myös paikallislehtien yhdistystoimintapalstoilla tai ilmoituksina . Yhdistyksen kotisivu ja facebook pyritään pitämään ajantasaisina. Voidaan käyttää myös liiton tarjoamia tekstiviesti- ja sähköpostimahdollisuuksia. Esiinnytään terveyteen liittyvissä tilaisuuksissa ja Maailman diabetespäivänä 14.11. esitellään yhdistyksen toimintaa kokkolalaisissa apteekeissa. Esitekorttia pyritään jakamaan lääkärien ja diabeteshoitajien vastaanotoilla erityisesti äsken diagnoosin saaneille. Yhdistykseltä on saatavana maksutonta valistusaineistoa.

Toiminta:
Järjestetään kaikille avoimia, omahoitoa tukevia luentotilaisuuksia ja vapaamuotoisia tapaamisia, joissa on mahdollisuus vertaistukeen – kokemusten vaihtoon muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Säännöllisiä jäseniltoja pidetään kerran kuukaudessa, paitsi kesäisin- toimintakeskus Kompassissa, Yrittäjäntie 3-5. Jäseniltoihin ovat myös ei- jäsenet tervetulleita. Virkistystä ja kuntoilua tarjoaa 15-18.2. järjestettävä kylpylämatka Härmän kylpylään.
Marraskuun viimeisenä lauantaina virkistäydytään pikkujoulussa. Osallistutaan ”Pieni ele” vaalikeräyksiin - Diabeetikkolapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu perhekerho jatkaa toimintaansa. Kerholla on tapaamisia n. 5 kertaa vuodessa. Sen lisäksi kerho pyrkii tekemään pari kolme retkeä vuoden aikana. Facebook ja muu some kokoaa nuorisoa. Toholammin alaosasto toimii oman suunnitelmansa mukaisesti. Se kokoontuu yleensä joka kuukauden toinen tiistai. Erityistä huomiota kiinnitetään liikuntaharrastuksen lisäämiseen yhtenä hyvän hoitotasapainon tekijänä. Vuonna 2012 alkanut kuntosaliryhmä jatkaa edelleen Honkaharjun palvelutalon salilla.

Yhteistyö:
Yhdistys osallistuu Diabetesliiton kokoukseen, valtakunnallisille järjestöpäiville ja aluellisiin neuvottelutilaisuuksiin. Tehdään yhteistyötä liiton järjestösuunnittelijoiden kanssa ja osallistutaan aluetoimintaan . Uudet luottamushenkilöt voivat osallistua Diabetesliiton järjestämään koulutukseen. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen Diabetesliitto yhteistyössä yhdistyksen jäsenasioiden hoitajan kanssa. Yhdistys seuraa paikallisten omahoidon edellytysten ja diabeetikoiden hoidon kehitystä, etenkin lisäämällä yhteistyötä SOITE:n kanssa.Yhdistys pyrkii yhteistyöhön muiden paikallisten terveys- ja sosiaalialan järjestöjen kanssa , erityisesti sydän- ja aivoyhdistysten kanssa ”Yksi elämä” hankkeen puitteissa. Yhdistyksellä on edustus vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunnassa, Kokkolan kaupungin vammaisneuvostossa ja SOITE:n diabetestyöryhmässä. Taloudellinen toiminta: Yhdistys rahoittaa pääasiassa toimintansa jäsenmaksuilla, kahvi- ja arpajaistuloilla, adressien myynnillä, sponsorituloilla ja vaalikeräyksien tuotolla. Jäsenmaksu on 15 €, josta 8 € jää yhdistykselle ja 7 € menee liitolle. Joihinkin tilaisuuksiin haetaan avustusta mm Diabetesliitolta ja jäsentiedotteen kustannuksia pyritään kattamaan mainoksia myymällä. Diabetesliiton suruadresseja on saatavana Kokkolan pääkirjastosta ja hallituksen jäseniltä. Adresseja on sekä suomen- että ruotsinkielisiä.


Kokkolan Seudun Diabetes ry.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Johdanto:
Yhdistys on perustettu v. 1955 ”Sokeritautisten yhdistys” -nimisenä. Tuleva toimintavuosi on siis 62. Yhdistys toimii paitsi Kokkolassa myös ympäristökunnissa. Toholammilla toimii vireä alaosasto. Jäseniä oli 25.10.2016 742 henkilöä, joista ruotsinkielisiä 74 ja n. 71 Toholammin alaosastossa. Jäsenkehitys on ollut viime aikoina laskeva. Viime vuonna luvut olivat 757, 75 ja n.85.
Yhdistys tähtää toiminnassaan diabeteksen haittavaikutusten vähentämiseen ja diabeteksen voittamiseen yhteistyössä Suomen Diabetesliitto ry:n ja paikallisten terveysviranomaisten kanssa. Yhdistyksen kotipaikka on Kokkola. Toiminnan painopiste on diabeetikoiden omahoidon edellytysten turvaaaminen ja kehittäminen. Erityistä huomiota kiinnitetään liikuntaharrastuksen lisäämiseen yhtenä hyvän hoitotasapainon tekijänä. Vuonna 2012 alkanut kuntosaliryhmä jatkaa edelleen Honkaharjun palvelutalon salilla. Yhdistys seuraa myös kiinteästi SOTE-uudistuksen edistymistä ja vaikutusta diabeteksen hoidossa.

Yhdistystoiminta:
Järjestetään omahoitoa tukevia luentotilaisuuksia ja vapaamuotoisia tapaamisia, joissa on mahdollisuus vertaistukeen – kokemusten vaihtoon muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Pyritään edelleenkin lisäämään yhteistyötä keskussairaala Kiurun, Kokkolan Terveyskeskuksen ja muiden toimialueen terveyskeskusten kanssa. Kehitetään yhteistyötä muiden paikallisten terveys- ja sosiaalialan järjestöjen kanssa mahdollisuuksien mukaan, erityisesti sydän- ja aivoyhdistysten kanssa ”Yksi elämä” hankkeen puitteissa. Osallistutaan ”Pieni Ele” vaalikeräykseen. Yhdistyksellä on edustus vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunnassa, Kokkolan vammaisneuvostossa ja terveydenhuollon diabetestyöryhmässä. Seurataan paikallisten omahoidon edellytysten ja diabeetikoiden hoidon kehitystä

Tiedotustoiminta:
Vuonna 2016 uudistetun mukainen jäsentiedote toimitetaan kerran vuodessa heti vuoden alussa, kuitenkin mielellään jo kuluvan vuoden lopussa jäsenille ja yhteistyötahoille. Vuoden aikana liittyville uusille jäsenille toimitetaan tiedote kuukausitilaston saavuttua jäsensihteerille. Yhdistyksen tilaisuuksista ilmoitetaan myös paikallislehtien ilmoituspalstoilla ja yhdistyksen kotisivuilla, jotka pyritään pitämään ajantasaisina. Maailman diabetespäivänä 14.11. esitellään yhdistyksen toimintaa eri kokkolalaisissa apteekeissa. Esitekorttia pyritään jakamaan lääkärien ja diabeteshoitajien vastaanotoilla erityisesti äsken diagnoosin saaneille. Yhdistykseltä on saatavana maksutonta valistusaineistoa. Diabetesliiton suruadresseja on saatavana Kokkolan pääkirjastosta ja hallituksen jäseniltä. Adresseja on sekä suomen- että ruotsinkielisiä.

Järjestötoiminta:
Diabeetikkolapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettu perhekerho jatkaa toimintaansa. Kerholla on tapaamisia n. 5 kertaa vuodessa. Sen lisäksi kerho pyrkii tekemään pari retkeä vuoden aikana. Kerho toimii oman suunnitelmansa mukaan. 9. - 12. 2 järjestetään kylpylämatka Spa Hotel Runniin ja pikkujoulutilaisuus marraskuun viimeisenä lauantaina.
Jäsenillat, joita pidetään kerran kuukaudessa keväisin ja syksyisin toimintakeskus Kompassissa, ovat omalta osaltaan virkistys- ja vertaisolotoimintaa. Illoissa on yleensä joku oma teema. Tilaisuuksista ja niiden aiheista ilmoitetaan kulloinkin paikallislehtien yhdistyspalstalla ja yhdistyksen kotisivulla. Iltoihin ovat myös ei jäsenet tervetulleita. Kesäkuukausina ei iltoja järjestetä.
Toholammin alaosasto toimii oman suunnitelmansa mukaisesti.
-Kerhoiltoja pidetään joka kuukauden toinen tiistai. Mukaan pyydetään vierailijoita.
-Toiminta aloitetaan tammikuussa. Kevätkauden päättäjäiset pidetään toukokuussa luonnon helmassa.
-Syyskausi aloitetaan lokakuun toinsena tiistaina
-Jouluruokailu pidetään marraskuun illan yhteydessä

Hallinto ja kokoukset:
Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-8 jäsentä. Hallituksessa on yksi paikka Toholammin alaosastolla. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään joko Yhteisöklubi Sillan tiloissa kauppakeskus Cydeniassa tai ST1:n kabinetissa Kälviällä. Kuukausitilaisuudet pidetään pääsääntöisesti toimintakeskus Kompassissa, Yrittäjäntie 3-5. Kompassista on tila varattu joka kuukauden 3. torstai lukuunottamatta kesä- elokuuta.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous lokakuun illan yhteydessä. Sääntöjen määräämänä kirjallisena kutsuna toimii vuoden alussa jäsenille postitettava jäsentiedote.

Osallistuminen Diabetesliiton toimintaan:
Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen Diabetesliitto yhteistyössä yhdistyksen jäsenasioiden hoitajan kanssa. Hänellä on oikeudet päästä sähköiseen jäsenreksiteriin. Osallistutaan Diabetesliiton valtakunnallisille järjestöpäiville, Liiton kokoukseen ja aluellisiin neuvottelutilaisuuksiin. Uudet luottamushenkilöt voivat osallistua Diabetesliiton järjestämään koulutukseen. Tehdään yhteistyötä järjestösuunnittelijoiden kanssa ja osallistutaan aluetoimintaan.

Taloudellinen toiminta:
Yhdistys rahoittaa pääasiassa toimintansa jäsenmaksuilla, kahvi- ja arpajaistuloilla, adressien myynnillä, sponsorituloilla ja vaalikeräyksen tuotolla. Jäsenmaksu on 15 €, josta 8 € jää yhdistykselle ja 7 € menee liitolle. Joihinkin tilaisuuksiin haetaan avustusta mm Diabetesliitolta ja jäsentiedotteen kustannuksia pyritään kattamaan mainoksia myymällä.
Vuoden 2017 tapahtumahistoria.

TAPAHTUMIA KEVÄÄLLÄ

Tammikuu 19.pv. Kerhoilta Kompassissa Yrittäjäntie 3-5. Illan vierailija Medirexistä
Helmikuu 9.-12. Kylpylämatka Runniin
Helmikuu 16. pv Kerhoilta Kompassissa. Anne Raatikainen juttelee ja liikuttaa

Maaliskuu16.3 Kevätkokous Kompassissa. Vierailijana Virpi Hoffrén Tähtiterveydestä
22.3. Vaalipaneeli Kokkolan kaupungintalossa, Kaarlela salissa klo 18:00 Kokkolan Seudun Diabetes ry osallistuu vaalipaneelin yhteistyössä SILTA Yhteisöklubin, sekä alueemme muiden potilas- ja soteyhdistysten kanssa. Aiheena on ”Yhdistysten rooli muuttuvassa kunnassa” ja ”hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen”. Paikalle on kutsuttu eri puolueiden vaaliehdokkaita. Kahvitarjoilu 17:30 alkaen. TERVETULOA!
29.3. Perhekerho Touhutalossa klo 17:00 - 19:00.Tilaisuus on kaikille avoin. Diabeetikot ilmaiseksi. TERVETULOA!

Huhtikuu 5.4. Diabetesilta Sairaalan auditoriossa klo 17:00 - 20:00 "Diabeetikko Soiten sokkeloissa" - Soiten kehittämispäällikkkö Jussi Salminen Diabetes ja sen liitännäissairaudet - Erikoislääkäri Janne Kemppainen "Diabeteksen uudet tekniset tuulet" - lasten diabeteksesta vastaava lääkäri Elina Blanco - Sequieros
20.4. Hypokoira esittäytyy Kompassissa klo 18:00 - 20:00 Vaasasta Jonna Häggman tulee hypokoira Pepen kanssa esittelemään meille Hypokoiratoimintaa. Tilaisuus on avoin kaikille (eli ei tarvitse olla liiton/ yhdistyksen jäsen) hypokoiratoiminnasta tai hypokoirasta kiinnostuneille. Saa myös tulla puhtaasta uteliaisuudesta. Tervetuloa kaikki mukaan! P.S Pepellä on omat facebooksivut.
https://www.facebook.com/…/Pepe-hypokoirakoululain…/photos/…Käykääpä lukemassa Keskipohjanmaan tekemä juttu Hypokoiraillasta täältä.

Toukokuu8.5. Geokätköilta Perhekerho järjestää Geokätköillan. Kokoontuminen ensin SILTA Yhteisöklubin tiloissa Rantakatu 6 (Hesburgerin yläkerta) klo 17:00 - 20:00. Tapani Kulmanen Kokkolan Latu ry:stä tulee kertomaan geokätköilystä. Tämän jälkeen lähdemme "maastoon" etsimään kätköjä. Tilaisuus on kaikille avoin. TERVETULOA!
18.5. Salainen kevätretki Kaikille avoin salainen hauska Kevätretki. Bussikuljetus lähtee Urheilutalolta klo 17:00. Jäsenet ilmaiseksi, muut lapset 5€ ja aikuiset 10 €, sisältää matkan, kohteen esittelyn ja kahvituksen. Pukeutuminen sään mukaan. Arvioitu paluuaika Kokkolaan on 20:00. Kaikki mukaan vauvoista vaariin ja muksuista mummoihin. Ilmoittaudu viimeistään 10.5. Kaarinalle puh. 044 513 8802. TERVETULOA!päivitetty: 15.2.2018